logo1

O MNIE

dr Adam Szymański. Jestem historykiem sztuki, rzeczoznawcą, autorem książek o złotnictwie i wykładowcą akademickim. Jednym z nielicznych historyków sztuki w Europie, badających złotnictwo rosyjskie XIX-XX w. Z moich usług korzystają kolekcjonerzy, domy aukcyjne oraz muzea z Polski i zagranicy. Jestem autorem licznych publikacji na temat złotnictwa rosyjskiego. Doradzam instytucjom i osobom prywatnym w zakresie inwestowania w sztukę złotniczą. 

NAUKOWIEC

Jestem historykiem sztuki, historykiem i prawnikiem.

Historia sztuki

Moje badania naukowe obejmują: historię sztuki europejskiej od XVI do XIX w., dzieje sztuki rosyjskiej w XVIII-XIX w., historię rzemiosła artystycznego, w szczególności dzieje sztuki złotniczej, zjawisko mecenatu artystycznego, ikonografię i ikonologię (emblematykę), historię architektury.

Historia

W przestrzeni nauk historycznych zajmuję się biografistyką, w szczególności badam biografie złotników i historię pracowni złotniczych oraz zjawisko mecenatu kulturalnego. W pewnym zakresie zajmuję sie również historią nauki w XVI-XVIII w.

Prawo

W obszarze nauk prawnych zajmuję się szeroko rozumianym stykiem świata sztuki i prawa. Interesuje mnie prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, prawo autorskie oraz zagadnienie odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z obszarem sztuki. Interesuje mnie również historia prawa karnego i sądowego.
Sazikow_10
Bolin01

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje

Jestem autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 246 naukowych, 24 popularnonaukowych, 8 redakcji i 4 prac zwartych (książek). Jestem autorem jedynej w Polsce książki o Fabergé zatytułowanej "Fabergé. Historia i arcydzieła" i unikalnego opracowania poświęconego złotnikom rosyjskim pracującym w XIX w. dla dworu Romanowów "Złotnicy dworu Romanowów".

Konferencje

Byłem organizatorem lub współorganizatorem około 30 konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Badania

Prowadzę badania naukowe w bibliotekach i archiwach w Polsce, Rosji, Anglii, Niemczech i Francji. Moje badania nad złotnictwem i złotnikami rosyjskimi obejmują również kwerendę w wielu kolekcjach muzealnych.

EKSPERT

Ekspertyzy

Jestem autorem wielu profesjonalnych naukowych ekspertyz dzieł złotniczych, w szczególności dzieł rosyjskiej sztuki złotniczej pochodzących z XIX i początku XX w.
Współpracuję z wieloma antykwariatami, domami aukcyjnymi oraz kolekcjonerami świadcząc pomoc w zakresie badań zabytków złotnictwa rosyjskiego, ich identyfikacji, wyceny itp.

Odkrycia i osiągnięcia

Moim największym odkryciem związanym z pracą jako ekspert w zakresie złotnictwa rosyjskiego jest odnalezienie, rozpoznanie i potwierdzenie autentyczności jedynych na świecie zachowanych do naszych czasów części należących do legendarnej neogotyckiej zastawy Barbary Kelch zrobionej przez Fabergé.
W moich publikacjach naukowych udało mi się na nowo odkryć złotników rosyjskich zapomnianych przez historię takich jak: wdowa Geckler, Ludmiła Graczew, Kammerrer, Atoine; lub po raz pierwszy opisać w publikacji naukowej styl i dorobek złotników i pracowni złotniczych takich jak: Kuzmiczew, bracia Graczew, Nicholls i Plincke, Bolin, Klingert i inne.
faberge-kelch-silver-tableware-1

Neogotycka zastawa Barbary Kelch

Faberge28

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Kariera

Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem związanym z kilkoma polskimi uczelniami: Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskiem, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Opolską.

Wykładowca

W trakcie swojej pracy akademickiej opracowałem i wygłosiłem około 30 cyklów wykładów, m. in. z zakresu historii sztuki XVI-XIX w., dziejów rzemiosła, historii ogrodów, wstępu do badań i nauk pomocniczych historii, symboliki i emblematyki oraz prawa.

Promotor

Pod moją opieką naukową wypromowało się 90 magistrów i 85 licencjatów. Wśród obronionych u mnie prac są liczne prace dyplomowe nagrodzone i opublikowane.

WYDAWCA

Wydawnictwa naukowe

Posiadam doświadczenie wydawnicze jako wydawca i redaktor prac naukowych i popularnonaukowych wydawanych przy uczelni publicznej, jak i w ramach działalności gospodarczej.

Periodyki

Jestem twórcą i redaktorem kilku periodyków naukowych m. in. wydawanych w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego "Este" i "Studiów o sztuce i pięknie" oraz "Dzieła i symbole" i "Rzeczy minione". 

Portale internetowe

Jestem również redaktorem kilku portali internetowych o naukowym i popularnonaukowym charakterze w tym portalu Faberge.com.pl. 
Lornetka teatralna z pracowni Faberge
ruckert_21

ZAINTERESOWANIA

Pychologia

Moje zainteresowania psychologią związane są z pracą jako nauczyciel akademicki. Interesuje mnie człowiek i jego funkcjonowanie. Interesuje mnie psychologia w kontekście twórcy i procesu tworzenia oraz kolekcjonowania. Interesuje mnie również psychologia w kontekście przestępstw przeciwko dziełom sztuki i zabytkom.

Marketing w nauce i kulturze

W szczególności interesuje mnie marketing książki. Te zainteresowania pojawiły się z potrzeby chwili, a rozwinęły, gdy okazało się, że w tym kraju nie ma ani jednego specjalisty z tego zakresu.

Daleki Wschód

Daleki Wschód to jedna z moich wielkich i jak dotąd nieskonsumowana fascynacji. Dotyczy zwłaszcza czterech krajów i ich kultur: Chin, Japonii, Tajlandii i Korei.

POLECANE  PUBLIKACJE

Książka "Złotnicy dworu Romanowów" to słownik, na kartach którego zostały przedstawione wszystkie pracownie złotnicze i mistrzowie sztuki złotniczej pracujący dla cesarskiego dworu Romanowów. Złotnicy pracujący dla dworu nosili zaszczytny tytuł "złotnika dworu" lub "dostawcy dworu". Słownik obejmuje okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku.

Album "Faberge. Historia i arcydzieła" to pierwsza w Polsce książka o pracowni największego złotnika w dziejach Piotra Karola Faberge, twórcy cesarskich prezentów wielkanocnych, tak zwanych "jajek Faberge". Książka jest pięknym albumem, ale również interesującą kpracą naukową, w której zostało zaprezentowanych 101 arcydzieł wykonanych przez Faberge.

Książka "Szkice o złotnictwie rosyjskim" to publikacja, w której w szeregu artykułów zostały przedstawione wybrane zagadnienia z historii złotnictwa rosyjskiego w XIX w. W książce znajdują się artykuły o pracowniach Sazikowa, Bolina, Butza, braci Graczew, Zeftingena, Brejtfusa oraz artykuły o mistrzach złotnikach m. in. o Michale Perchinie, Henryku Wigstromie, Juliuszu Rappoporcie i innych.

Książka "Złotnictwo rosyjskie" to zbiór artykułów poświęconych dziejom złotników i sztuki złotniczej w XIX-wiecznej Rosji. W książce znajdują się artykuły o pracowniach złotniczych Keibel, Koechli, Geckler, Kammerrer, Nicholls & Plincke, Brejtfus oraz kilka artykułów o pracowni Faberge.

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ