Fabergé

W końcu XIX i na początku XX w. pracownia rodziny Fabergé  najwybitniejszą pracownią złotniczą w Rosji. Jej dzieła i wyroby były cenione przez dwór cesarski, rosyjską arystokrację i burżuazję. Styl dzieł Fabergé był wyznacznikiem elegancji i doskonałości.

Historia pracowni

Firmę i pracownię jubilerską Fabergé z siedzibą w Petersburgu założył w 1842 roku Gustaw Fabergé. Gustaw był jubilerem i złotnikiem, który w 1841 roku zdał egzamin mistrzowski. W początkach swojej działalności Gustaw współpracował ze złotnikami Andrzejem Spieglem i Johanem Keiblem. W 1860 roku wyjechał z Petersburga do Drezna. Firmę w tym czasie prowadził jego partner biznesowy i złotnik Hiskias Pendin. W 1867 roku Gustaw Fabergé wrócił do Petersburga i zaczął rozwijać pracownię. Gustaw Fabergé prowadził przedsiębiorstwo do 1872 roku, gdy firmę przejął jego syn Karol Fabergé. W czasach, gdy firmę Fabergé prowadził Gustaw zasłynęła ona z wysokiej jakości wyrobów jubilerskich i często przedstawiała swoje wyroby na dworze JCW.
Karol Gustawowicz Fabergé był złotnikiem, jubilerem i kupcem czynnym w Petersburgu. Uczył się na jubilera i złotnika najpierw w Petersburgu, potem w Dreźnie i Frankfurcie nad Menem oraz podczas podróży po Europie. W 1872 roku przejął firmę od ojca. W roku 1882 do firmy dołączył młodszy brat Agaton Fabergé. Od 1885 roku firma Karola Fabergé była Dostawcą Dworu JCW. W roku 1890 otrzymał tytuł Rzeczoznawcą Gabinetu JCW. Od roku 1911 miał prawo używać tytuł Jubilera Dworu cesarskiego. Firma zdobyła uznanie w Europie. 
W roku 1916 Karol Fabergé założył towarzystwo handlowe „K. Fabergé”. Firma miała siedzibę w Petersburgu i drugi, duży oddział w Moskwie. W 1900 roku Fabergé otworzył oddział i pracownię złotniczą w Odessie, w roku 1905 sklep i pracownię w Kijowie, wreszcie w roku 1903 sklep w Londynie.

JajaFaberge02
In this undated photo released by the Museum of Russian Icons in Clinton, Mass., Faberge Miniatures of the Imperial Coronation Regalia, from 1900 St. Petersburg, Russia are shown. The items are one example of numerous works of art that the Russian government has refused to loan to American museums, fearing that they could be seized after a federal court sided with a Jewish organization, which has been campaigning to reclaim its holy texts from the former Soviet Union. (AP Photo/Museum of Russian Icons)

Firma Fabergé zatrudniała bardzo wielu mistrzów i pracowników. Wśród nich byli wybitni artyści, mistrzowie i projektanci. Na początku działalności, w roku 1882 firma zatrudniała 20 wykształconych pracowników. W roku 1896 zatrudnienie we wszystkich oddziałach sięgnęło 455 pracowników i 31 uczniów, by w okresie po 1910 roku osiągnąć największą liczebność, około 600 pracowników.
Od roku 1882 firma wzięła udział w wielu wystawach sztuki i przemysłu rosyjskich i światowych: w roku 1882 w Moskwie, w roku 1896 w Niżnym Nowogrodzie, w roku 1885 w Norymberdze, w roku 1888 w Kopenhadze, w 1897 w Sztokholmie i na wystawie światowej w Paryżu. Za swoje wyroby Fabergé był wielokrotnie nagradzany medalami i odznaczeniami między innymi: orderem św. Stanisława drugiej i trzeciej klasy, św. Anny drugiej klasy, złotym medalem na wystawie w Moskwie w roku 1882, bułgarskim orderem za zasługi i francuską Legią Honorową za wystawę światową w Paryżu w roku 1900.

Na podstawie: Złotnicy dworu Romanowów, pod red. A. Szymańskiego, Opole-Berlin 2011

Dekoracje i ornamenty na dziełach Fabergé

Punce Fabergé

Wyroby firmy Fabergé były najczęściej oznaczane cechą złotniczą zawierającą nazwę firmy w postaci „FABERGE” lub "K.FABERGE" pisane cyrylicą. Dzieła pochodzące z tej pracowni zawsze są bardzo poprawnie znakowane. Nieomal zawsze znajduje się  na nich komplet punc i cech złotniczych. Bardzo rzadko spotkać można odstępstwa od poprawnego znakowania. Każdy taki przypadek należy traktować jako "dzieło wątpliwe" i szczegółowo zbadać. Na obrazach zamieszczonych poniżej prezentowanych jest kilka przykładów cech pochodzących z pracowni Fabergé. 
Dzieła Fabergé są bardzo często fałszowane. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady u profesjonalnego rzeczoznawcy.
puncefaberge3
puncefaberge2
puncefaberge1
Na podstawie: Złotnicy dworu Romanowów, pod red. A. Szymańskiego, Opole-Berlin 2011

Ceny dzieł z pracowni Fabergé

Dzieła pochodzące z pracowni Fabergé należą do najbardziej cenionych przez kolekcjonerów i inwestorów. Niektóre z nich osiągają na prestiżowych aukcjach astronomiczne ceny. Poniżej prezentowane są przykładowe ceny wybranych dzieł pochodzących z pracowni Fabergé.
Tabakierka z nefrytu z monogramem Mikołaja II. 372 tys $ – w 2007 r. w Londynie.
 
 
 
Na podstawie danych pochodzących z profesjonalnego rynku sztuki opracował dr A. Szymański

Sklep Fabergé w Petersburgu

022-faberge-st-p-shop-interior

Galeria dzieł pochodzących z pracowni Fabergé

Kolekcje dzieł z pracowni Faberge

Dzieła z pracowni Faberge należą do najchętniej kolekcjonowanych i najbardziej cenionych. 
faberge_zbiorowe1

Złotnik dworu cesarskiego

Pracownia Faberge posiadała tytuł złotnika dworu cesarskiego i dostawcy Gabinetu JCW. Wyroby Faberge były oznaczane dwugłowym orłem i zamawiane przez dwór cesarski. Bardzo często były przeznaczane na prezenty dyplomatyczne i okolicznościowe.
faberge_etykieta

Luksusowe opakowania

Wyroby Faberge były symbolem luksusu. Charakteryzowały się doskonałą jakością wykonania, stylem i użyciem najlepszych materiałów. Wrażenie luksusu potęgowały specjalnie robione luksusowe pudełka i kasety. Były one oznaczane nazwą przedsiębiorstwa oraz informacją o tym, że Faberge jest jubilerem dworu.
Faberge56

POLECANE  PUBLIKACJE

Książka "Złotnicy dworu Romanowów" to słownik, na kartach którego zostały przedstawione wszystkie pracownie złotnicze i mistrzowie sztuki złotniczej pracujący dla cesarskiego dworu Romanowów. Złotnicy pracujący dla dworu nosili zaszczytny tytuł "złotnika dworu" lub "dostawcy dworu". Słownik obejmuje okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku.

Album "Faberge. Historia i arcydzieła" to pierwsza w Polsce książka o pracowni największego złotnika w dziejach Piotra Karola Faberge, twórcy cesarskich prezentów wielkanocnych, tak zwanych "jajek Faberge". Książka jest pięknym albumem, ale również interesującą kpracą naukową, w której zostało zaprezentowanych 101 arcydzieł wykonanych przez Faberge.

Książka "Szkice o złotnictwie rosyjskim" to publikacja, w której w szeregu artykułów zostały przedstawione wybrane zagadnienia z historii złotnictwa rosyjskiego w XIX w. W książce znajdują się artykuły o pracowniach Sazikowa, Bolina, Butza, braci Graczew, Zeftingena, Brejtfusa oraz artykuły o mistrzach złotnikach m. in. o Michale Perchinie, Henryku Wigstromie, Juliuszu Rappoporcie i innych.

Książka "Złotnictwo rosyjskie" to zbiór artykułów poświęconych dziejom złotników i sztuki złotniczej w XIX-wiecznej Rosji. W książce znajdują się artykuły o pracowniach złotniczych Keibel, Koechli, Geckler, Kammerrer, Nicholls & Plincke, Brejtfus oraz kilka artykułów o pracowni Faberge.

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ