logo1

EKSPERTYZY

Na zlecenie osób prywatnych i antykwariatów wykonuję ekspertyzy, opinie, analizy i badania dzieł złotnictwa rosyjskiego. Zakres świadczonych przeze mnie usług jest bardzo szeroki i obejmuje doradztwo, sporządzanie krótkich opinii o dziele, dokumentów dotyczących zakupu lub oszacowania wartości przedmiotu, aż po wykonanie pełnej pisemnej ekspertyzy dzieła złotniczego.

CZYM JEST EKSPERTYZA?

Ekspertyza dzieła sztuki to ujawnione w dokumencie spostrzeżenia i wnioski będące efektem zespołu czynności badawczych wykonanych przez biegłego lub powołanego do wykonania tego zadania rzeczoznawcę lub specjalistę.
Ekspertyza sporządzona przez eksperta ma charakter dokumentu prywatnego i na gruncie prawa cywilnego jest oświadczeniem złożonym przez osobą, która go podpisała.

ZNACZENIE EKSPERTYZY?

Ekspertyzy odgrywają bardzo ważną rolę na rynku sztuki. Przede wszystkim są elementem zwiększającym, a czasem gwarantującym bezpieczeństwo obrotu na rynku sztuki.
Ekspertyza sporządzona przez eksperta ma charakter dokumentu prywatnego i na gruncie prawa cywilnego jest oświadczeniem złożonym przez osobą, która dokument podpisała.

RODZAJE EKSPERTYZ?

Ze względu na zawartość dokumentu opinie i ekspertyzy mogą przybierać kilka form. Najprostszą jest tak zwana notatka o przedmiocie. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła, lecz nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie jego autentyczności. Drugą, obszerniejszą formą opinii jest potwierdzenie autentyczności dzieła. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie autentyczności dzieła. Trzecią formą dokumentu stanowiącego opinię dzieła sztuki jest opinia o przedmiocie. Zawiera opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności oraz określa miejsce dzieła w oeuvre (dorobku) artysty i dziejach stylu. Czwartą formą opinii o dziele sztuki jest pełna ekspertyza. Zawiera profesjonalny opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności dzieła, określa miejsce dzieła w oeuvre artysty i stylu oraz wskazuje proweniencję czyli historię przedmiotu.

 

ZAWARTOŚĆ EKSPERTYZY?

Ekspertyza jako dokument powinna zawierać następujące elementy i informacje: wskazanie twórcy dzieła lub hipotezy dotyczącej autorstwa; precyzyjne podanie wymiarów i wagi dzieła; opis i wyjaśnienie sygnatur, znaków oraz inskrypcji; wskazanie na datowanie dzieła; dokładny opis dzieła; przypisanie dzieła do stylu lub nurtu w sztuce; wskazanie czy dzieło było wspomniane w literaturze lub czy wcześniej pojawiło się na rynku sztuki; wskazanie proweniencji dzieła czyli informacji o poprzednim właścicielu; opis lub charakterystyka rzeczywistego stanu zachowania dzieła oraz informacja o naprawach lub przeróbkach. Ekspertyza dzieła złotniczego powinna zawierać ilustracje, w szczególności całego dzieła oraz jego cech oryginalnych.
Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich elementów jakie mogą zostać zamieszczone w ekspertyzie. W razie potrzeby do ekspertyzy można włączyć dodatkowe elementy.
ekspertyza1

TERMIN WYKONANIA EKSPERTYZY

Termin wykonania opinii i ekspertyzy jest umowny i zależy od obciążenia pracą i innymi zajęciami. Opinia jest wykonywana w krótkim terminie - najczęściej w ciągu kilku dni. Wykonanie pełnej ekspertyzy zajmuje więcej czasu - najczęściej około 14 do 21 dni liczone od chwili dostarczenia materiałów i informacji niezbędnych do ekspertyzy.

KOSZT WYKONANIA EKSPERTYZY

Cena wykonania opinii i ekspertyzy jest zawsze umowna (sic!). Wykonanie opinii to koszt od 250-600 zł, ale może być również niższy lub wyższy. Wykonanie pełnej ekspertyzy jest zawsze wyceniane indywidualnie. Maksymalny koszt wykonania ekspertyzy może wynosić do 3 % wartości dzieła.

 

Zastrzegam sobie całkowitą swobodę w podjęciu decyzji czy podejmę się wykonania pracy, w ustaleniu czasu wykonania usługi i jej ceny.

POLECANE  PUBLIKACJE

Książka "Złotnicy dworu Romanowów" to słownik, na kartach którego zostały przedstawione wszystkie pracownie złotnicze i mistrzowie sztuki złotniczej pracujący dla cesarskiego dworu Romanowów. Złotnicy pracujący dla dworu nosili zaszczytny tytuł "złotnika dworu" lub "dostawcy dworu". Słownik obejmuje okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku.

Album "Faberge. Historia i arcydzieła" to pierwsza w Polsce książka o pracowni największego złotnika w dziejach Piotra Karola Faberge, twórcy cesarskich prezentów wielkanocnych, tak zwanych "jajek Faberge". Książka jest pięknym albumem, ale również interesującą kpracą naukową, w której zostało zaprezentowanych 101 arcydzieł wykonanych przez Faberge.

Książka "Szkice o złotnictwie rosyjskim" to publikacja, w której w szeregu artykułów zostały przedstawione wybrane zagadnienia z historii złotnictwa rosyjskiego w XIX w. W książce znajdują się artykuły o pracowniach Sazikowa, Bolina, Butza, braci Graczew, Zeftingena, Brejtfusa oraz artykuły o mistrzach złotnikach m. in. o Michale Perchinie, Henryku Wigstromie, Juliuszu Rappoporcie i innych.

Książka "Złotnictwo rosyjskie" to zbiór artykułów poświęconych dziejom złotników i sztuki złotniczej w XIX-wiecznej Rosji. W książce znajdują się artykuły o pracowniach złotniczych Keibel, Koechli, Geckler, Kammerrer, Nicholls & Plincke, Brejtfus oraz kilka artykułów o pracowni Faberge.

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ