logo1

dr Adam Szymański

Kim jestem?
Jestem rzeczoznawcą w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. Badam historię pracowni złotniczych i złotników pracujących w Rosji. Jestem autorem licznych prac naukowych poświęconych dziejom złotnictwa rosyjskiego.
Rear view of a business man giving a speech at a seminar
Co robię?
Wykonuję ekspertyzy i sporządzam opinie potwierdzające autentyczność dzieł złotniczych. Zajmuję się badaniami dzieł sztuki złotniczej, wyceną zabytków sztuki złotniczej oraz doradztwem w zakresie kolekcjonowania dzieł sztuki i inwestowania na rynku sztuki.
Jestem specjalistą w zakresie złotnictwa rosyjskiego i historii złotników pracujących dla cesarskiego dworu Romanowów w XIX w., w szczególności zajmuję się pracowniami: Adler, Bielin, Biuler, Blank, Bojanowski, Bolin, Bragin, Brejtfus, Brycyn, Buhre, Butz, Chlebnikow, Denisow-Uralski, Fabergé, bracia Graczew, Gubkin, Gurianow, Iwanow, Keibel, Koechli, Kordes, Kurliukow, Liubawin, Lorie, Łoskutow, Morozow, Nicholls & Plincke, Niemirow-Kołodkin, Olsonius, Ołowianisznikow, Osipow, Owczynnikow, Rückert, Sazikow, Siemionow, Smirnow, Sokołow, Sumin, Schanks i Bolin, Tillander, Treiberg, Ustałło, Utkin, Vaillant, Wierchowcew, Władymirow, Worbs, Zeftigen i wieloma innymi.
Nawet wytrawni kolekcjonerzy miewają problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki od falsyfikatu.
Nie ryzykuj! Skorzystaj z pomocy profesjonalnego i doświadczonego rzeczoznawcy.

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG

Ekspertyza dzieła sztuki
 
Ekspertyza to dokument zawierający kompletną informację o dziele sztuki i poświadczający jego autentyczność. Ekspertyza powinna zawierać opis dzieła, informację o autorstwie... 
Opinia o dziele sztuki
 
Opinia o autentyczności dzieła to dokument zawierający najważniejsze informacje o dziele sztuki i poświadczający jego autentyczność. Opinia jest dokumentem uproszczonym...
Badania autentyczności
 
Potwierdzenie autentyczności dzieła sztuki złotniczej zawsze wymaga przeprowadzenia badań. Obejmują one badanie samego dzieła, jak i szeroko rozumiane badania historyczne...
Doradztwo
 
Zajmuję się zarówno doradztwem inwestycyjnym, jak i doradztwem w zakresie kolekcjonowania dzieł rosyjskiej sztuki złotniczej. Oferuję pomoc i pośrednictwo w tym zakresie...
Faberge07
Wycena
 
Wycena dzieła sztuki polega na oszacowaniu jego wartości materialnej, artystycznej lub historycznej. Dokonanie wyceny dzieła wymaga znajomości trendów na rynku dzieł sztuki...

Moje kompetencje

Moje doświadczenie

Moje kompetencje rzeczoznawcy w zakresie dzieł złotnictwa rosyjskiego z XIX w. wynikają z kierunkowego wykształcenia, wieloletnich badań naukowych oraz z doświadczenia nabytego podczas wykonywania ekspertyz. Potwierdzeniem mojej wiedzy są liczne publikacje naukowe poświęcone historii i sztuce złotników rosyjskich czynnych w XIX w. w Rosji

Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rosyjskimi dziełami sztuki złotniczej i wykonywaniu ekspertyz zdobywałem pracując dla muzeów krajowych i zagranicznych, domów aukcyjnych, antykwariatów i prywatnych kolekcjonerów. O moim doświadczeniu świadczą również udane identyfikacje i odkrycia zaginionych dzieł złotników rosyjskich, w tym Faberge. 

Jestem autorem jedynej polskiej naukowej książki prezentującej pracownię Fabergé zatytułowanej "FABERGÉ. HISTORIA I ARCYDZIEŁA"
[zobacz film prezentujący książkę - LINK] 

Dokonałem odkrycia i identyfikacji jedynych na świecie zachowanych fragmentów najdroższego arcydzieła zrobionego przez Faberge - NEOGOTYCKIEJ ZASTAWY BARBARY KELCH [zobacz artykuł o odkryciu - LINK]  

POLECANE  PUBLIKACJE

Książka "Złotnicy dworu Romanowów" to słownik, na kartach którego zostały przedstawione wszystkie pracownie złotnicze i mistrzowie sztuki złotniczej pracujący dla cesarskiego dworu Romanowów. Złotnicy pracujący dla dworu nosili zaszczytny tytuł "złotnika dworu" lub "dostawcy dworu". Słownik obejmuje okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku.

Album "Faberge. Historia i arcydzieła" to pierwsza w Polsce książka o pracowni największego złotnika w dziejach Piotra Karola Faberge, twórcy cesarskich prezentów wielkanocnych, tak zwanych "jajek Faberge". Książka jest pięknym albumem, ale również interesującą kpracą naukową, w której zostało zaprezentowanych 101 arcydzieł wykonanych przez Faberge.

Książka "Szkice o złotnictwie rosyjskim" to publikacja, w której w szeregu artykułów zostały przedstawione wybrane zagadnienia z historii złotnictwa rosyjskiego w XIX w. W książce znajdują się artykuły o pracowniach Sazikowa, Bolina, Butza, braci Graczew, Zeftingena, Brejtfusa oraz artykuły o mistrzach złotnikach m. in. o Michale Perchinie, Henryku Wigstromie, Juliuszu Rappoporcie i innych.

Książka "Złotnictwo rosyjskie" to zbiór artykułów poświęconych dziejom złotników i sztuki złotniczej w XIX-wiecznej Rosji. W książce znajdują się artykuły o pracowniach złotniczych Keibel, Koechli, Geckler, Kammerrer, Nicholls & Plincke, Brejtfus oraz kilka artykułów o pracowni Faberge.

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ