SZCZYPCE DO CUKRU

Z PRACOWNI ZŁOTNIKA DWORU WASYLA SIEMIONOWA

szczypce-siemionowa-cover

Okolicznościowa łyżeczka wykonana w pracowni dostawcy dworu cesarskiego Niemirow-Kołodkina jest przykładem wielkiego kunsztu złotników rosyjskich XIX w. Dzieło jest dekorowane złoceniem i emalią komórkową w stylu ruskim. 
Niemirow-Kołodkin słynął z dzieł kunsztownie dekorowanych emalią. Był złotnikiem, któremu udało się stworzyć własny styl dekoracji emalierskiej. Omawiane dzieło jest dekorowane w stylu Niemirow-Klodkina.  
Dzieło posiada fachową ekspertyzę dr Adama Szymańskiego potwierdzającą jego autentyczność i wartość. 

To piękne i unikalne dzieło sztuki rosyjskiej. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. 

CENA: 6 330 zł.

1 600 € [kurs = 4,22 zł]

GALERIA ILUSTRACJI

EKSPERTYZA

Dzieło posiada pełną ekspertyzę sporządzoną przez dr Adama Szymańskiego. W ekspertyzie znajduje się szczegółowy opis dzieła, określenie jest stylu, miejsca, opisanie historii i znaczenia dzieła dla dorobku Ruckerta. [ilustracja przykładowa]

szczypce-siemionow-ekspertyza

CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Dzieło jest okolicznościową łyżeczką wykonaną ze srebra, zdobioną emalią komórkową  w pracowni złotnika dworu cesarskiego Niemirow-Kołodkina. Styl dekoracji łyżeczki ma cechy stylu neoruskiego. Dekoracja jest kunsztowna, kolorystyka bardzo ciekawa. Łyżeczka jest delikatnie złocona. 

AUTORSTWO - Dzieło powstało w pracowni Mikołaja Niemirow-Kołodkina, jednego z najlepszych złotników pracujących w Rosji w XIX w. W tamtym czasie Niemirow-Kołodkin był najwybitniejszym emalierów w Rosji. Jego pracownia specjalizowała się w wytwarzaniu artystycznych dzieł ze srebra, dekorowanych emalią i w przedmiotach o przeznaczeniu sakralnym. Autorstwo Niemirow-Kołodkina potwierdzają punce i analiza stylistyczna dzieła. 

DATOWANIE - Dzieło powstało około 1900 r. Potwierdza to punca, które wskazuje, że łyżeczka została wykonana pomiędzy 1896-1908 r. 

WAGA I WYMIARY - Długość łyżeczki wynosi 148 mm. Waga wynosi 38 g. 

TECHNIKI DEKORACJI - Powierzchnia łyżeczki jest dekorowana emalią komórkową i delikatnie złocona. 

STYL DEKORACJI - Dekoracja łyżeczki ma cechy stylu neoruskiego. Styl dekoracji jest eklektyczny. Dekoracja emalierska nosi cechy stylu własnego stworzonego przez złotników pracujących w pracowni Niemirow-Kołodkina. Styl złotnika cechuje starannie dobrana kolorystyka i harmonijne wykorzystanie ornamentów roślinno-geometrycznych. Charakterystyczne jest wykorzystanie dużych powierzchni jednobarwnej emalii.  Kolorystyka dzieła jest wyjątkowo urokliwa, w szczególności uwagę zwraca biała i błękitna emalia. [zobacz zdjęcia zamieszczone w galerii]

MATERIAŁ - Jajko jest wykonane ze srebra próby 84, które jest delikatnie złocone. Emalia. 

STAN ZACHOWANIA - Stan zachowania łyżeczki jest bardzo dobry jak na dzieło liczące 115 lat. Emalia posiada niewielkie spękania typowe dla dzieł tego typu. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

PUNCE - Łyżeczka jest poprawnie oznaczona cechami złotniczymi. Na dziele znajdują się dwie punce. Jedna zawiera nazwę złotnika i ma formę prostokąta, w którym znajduje się napis cyrylicą "NIEMIROW-KOŁODKIN. Druga punca to kokosznik używany w Rosji w latach 1896-1908. Punca imienna została wybita na niewielkiej, zaokrąglonej powierzchni trzonka łyżeczki przez co jej górna i dolna krawędź jest częściowo niewidoczna. Mimo tego nazwisko złotnika można odczytać. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

HISTORIA DZIEŁA - Historia dzieła jest nieznana. 

WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA - Wartość artystyczną prezentowanego dzieła tworzą jego unikalny charakter, styl dekoracji oraz doskonałość wykonania. Dzieło należy do grupy dzieł bardzo rzadkich.  [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

WARTOŚĆ MATERIALNA - Wartość materialna dzieł z pracowni Niemirow-Kołodkina jest wyznaczona przez ich rzadkość i doskonałość. Obecnie cena łyżeczek z tej pracowni sięga 70-150 tys. rubli. Cena określonego dzieła zależy od jego dekoracji, stylu, proweniencji i innych czynników. [więcej w pisemnej ekspertyzie]