RUSSIAN ANTIQUES

- SILVER -

NÓŻ DO RYB OD FABERGE

UNIKALNY NÓŻ Z SERWISU WLK. KS. ALEKSEGO ALEKSANDROWICZA ROMANOWA

Nóż serwingowy do ryby wykonany w pracowni Faberge to doskonały przykład kunsztu złotnictwa rosyjskiego. Jest wykonany w stylu neoklasycznym. Na ostrzu jest dekorowany pięknym grawerunkiem przedstawiającym rybę (Karpia). Został wykonany w pracowni Faberge w Moskwie około 1910 r. Ten model neoklasycznych sztućców należał do najlepszych wytworów pracowni Faberge. Zastawę w tym stylu pracownia Faberge wykonała dla cara Mikołaja II i dwóch jego sióstr, co spowodowało, że ten styl stał się bardzo modny.
Dzieło posiada ekspertyzę dr Adama Szymańskiego potwierdzającą jego autentyczność i wartość. 

To wyjątkowe i bardzo rzadkie na rynku polskim dzieło sztuki od Faberge. 

CENA: 21 100zł.

5 000 € [kurs = 4,22 zł]

GALERIA ILUSTRACJI

EKSPERTYZA

Dzieło posiada pełną ekspertyzę sporządzoną przez dr Adama Szymańskiego. W ekspertyzie znajduje się szczegółowy opis dzieła, określenie jest stylu, historii i znaczenia dzieła dla dorobku Faberge. 

noz-serwingowy-faberge-ekspertyza

CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Dzieło jest pięknym przykładem sztuki złotniczej pracowni Faberge. O jego wyjątkowości świadczy piękny styl, doskonałość wykonania i dobry stan zachowania. Nóż pochodzi z bardzo znanej zastawy należącej do wlk. ks. Aleksego Aleksandrowicza (4 syn cara Aleksandra III).
Dzieło jest unikalne - jedyne na świecie. Zazwyczaj w całej wielkiej zastawie przeznaczonej nawet na 32 osoby był tylko jeden taki właśnie nóż serwingowy do ryb. Należy również dodać, że każdy taki nóż wykonany przez Faberge jest zdobiony innym obrazem ryby. 

AUTORSTWO - Dzieło powstało w pracowni Faberge w Moskwie. To własnie w Moskwie były wykonywane srebrne zastawy stołowe. O pochodzeniu z pracowni Faberge świadczą doskonale zachowane punce. 

DATOWANIE - Dzieło powstało w 1908 r. Nóż jest częścią dużej zastawy przeznaczonej na 12 osób. Datowanie zabytku potwierdzają zachowany rachunek i punce, które wskazują, że zastawa powstała pomiędzy 1908-1918 r. 

WAGA I WYMIARY - Nóż ma duże wymiary. Jego długość wynosi 295 mm. Waga noża wynosi 148 g.

TECHNIKI DEKORACJI - Nóż jest dekorowany reliefem i grawerunkiem. Szczególną uwagę zwraca kunsztowny ornament zdobiący uchwyt noża oraz grawerowane przedstawienie ryby znajdujące się na ostrzu noża. 

STYL DEKORACJI - Nóż jest wykonany w stylu neoklasycznym. Ten model zastawy stołowej należy do najbardziej znanych dzieł Faberge. Styl neoklasycystyczny był ulubionym stylem cara Mikołaja II, który posiadał podobną zastawę wykonaną przez Faberge. 

MATERIAŁ - Nóż jest wykonany ze srebra próby 84. Potwierdzają to punce znajdujące się na nożu. 

STAN ZACHOWANIA - Stan zachowania noża jest bardzo dobry. Przedmiot posiada zwyczajne ślady użytkowania. Czubek noża posiada niewielkie zniekształcenie spowodowane najprawdopodobniej upadkiem. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

PUNCE - Nóż jest poprawnie oznaczony cechami złotniczymi. Na ostrzu noża znajdują się trzy punce. Kokosznik stosowany w okresie 1908-1917, cecha pomocnicza oraz znak wytwórcy. Kokosznik zawiera oznaczenie próby srebra 84 oraz literką delta, która oznacza Moskwę jako miejsce powstania dzieła. Znak imienny twórcy zawiera napisaną cyrylicą nazwę "K.Faberge" oraz znajdujący się ponad nim znak dwugłowego orła cesarskiego, który jest oznaczeniem dostawcy dworu cesarskiego. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

HISTORIA DZIEŁA - Losy dzieła są częściowo rozpoznane. Nóż pochodzi ze znanej zastawy zamówionej dla wlk. ks. Aleksego Aleksandrowicza. Wskazówką ułatwiającą identyfikację jest monogram "AA" znajdujący się na trzonku noża. Około 1910-11 r. zastawa została wywieziona do Francji. Dalsze losy są nieznane. [więcej w pisemnej ekspertyzie]

WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA - Dzieło jest unikalne. Posiada wysokie walory artystyczne. W typowej zastawie na 12, 24 lub 32 osoby był zawsze tylko jeden nóż serwingowy do ryb. Wartość artystyczną dzieła tworzą doskonały styl oraz niezwykłej urody wizerunek ryby (karpia). Wszystkie takie właśnie grawerowane ryby na nożach serwingowych wykonane przez Faberge są unikalne, każda jest inna. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

WARTOŚĆ MATERIALNA - Wartość materialna dzieł Faberge stale rośnie. Stanowią nie tylko pożądany obiekt w każdej kolekcji, ale również doskonałą lokatę kapitału. Zazwyczaj cena określonego dzieła zależy od dekoracji, stylu, proweniencji i innych czynników. W przypadku prezentowanego noża o jego wartości decyduje historia przedmiotu, która wiąże go z rodziną cesarską. [więcej w pisemnej ekspertyzie]