RUSSIAN ANTIQUES

- SILVER -

ŁYŻKA Z SERWISU HR.SZEREMIETIEWA

Z SERWISU ZDOBIONEGO POSTACIĄ ORFEUSZA

lyzka-z-zastawy-szeremietiewa-cover

Łyżka z serwisu hrabiów Szeremietiewów. Serwis powstał dla rodziny mecenasów i melomanów i był dekorowany motywami muzycznymi. Postać Orfeusza zdobiąca uchwyt łyżki, to jeden z motywów przewodnich serwisu. Serwis powstał w słynnej pracowni Ockerblomów.
Dzieło posiada fachową ekspertyzę dr Adama Szymańskiego potwierdzającą jego autentyczność. 

To wyjątkowo rzadki i unikalny przedmiot. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. 

CENA: 3 200 zł.

758 € [kurs = 4,22 zł]

GALERIA ILUSTRACJI

EKSPERTYZA

Dzieło posiada pełną ekspertyzę sporządzoną przez dr Adama Szymańskiego. W ekspertyzie znajduje się szczegółowy opis dzieła, określenie jest stylu, opisanie historii i znaczenia dzieła. [ilustracja przykładowa]

lyzka-z-zastawy-szeremietiewa-ekspertyza

CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Łyżka z 1827 r. (190 lat) to część słynnego serwisu hr. Szeremietiewów. Serwis zdobiły motywy muzyczne, bo powstał dla melomanów i miłośników teatru i opery. Uchwyt łyżki zdobi piękny relief przedstawiający Orfeusza. 

AUTORSTWO - Dzieło powstało w słynnej i znakomitej pracowni Ockerblomów. Złotnik, który wykonał łyżkę pozostaje nierozpoznany. Jakość i styl dekoracji wskazują na wielkiego mistrza. 

DATOWANIE - Dzieło powstało w 1827 r. Datę powstania potwierdza punca. 

WAGA I WYMIARY - Długość łyżki wynosi 217 mm. Waga dzieła wynosi 54 g.

STYL DEKORACJI - Serwis był wykonany w stylu empire. Relief przedstawiający Orfeusza nosi cechy sztuki klasycznej. [zobacz zdjęcia zamieszczone w galerii]

MATERIAŁ - Łyżka została wykonana ze srebra próby 84. Punca potwierdza użycie srebra tej próby. 

STAN ZACHOWANIA - Stan zachowania łyżki jest bardzo dobry. To liczące sobie prawie 200 lat dzieło nosi tylko nieznaczne ślady normalnego użytkowania. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

PUNCE - Na dziele znajdują się cztery punce. Pierwsza to inicjały mistrza w postaci monogramu "MIS". Druga punca zawiera próbę srebra w postaci liczby "84". Trzecia zawiera inicjały probierza i rok wykonania dzieła. Czwarta punca zawiera postać św. Jerzego, który jest herbem miasta Moskwy i wskazuje na miejsce wykonania dzieła. 

HISTORIA DZIEŁA - Łyżka pochodzi ze słynnej zastawy zdobionej motywami muzycznymi wykonanej dla hrabiów Szeremietiewów przez pracownię dostawcy dworu cara Pawła I i Mikołaja I pracowni rodziny Ockerblom.  

WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA - To unikalne dzieło sztuki złotniczej. Jego wartość artystyczną tworzą unikalny charakter, styl oraz związek z wspaniałym pomysłem ideowym polegającym na stworzeniu zastawy "muzycznej". [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

WARTOŚĆ MATERIALNA - Wartość materialną tego dzieła tworzy jego styl, wiek i historia. [więcej w pisemnej ekspertyzie]