RUSSIAN ANTIQUES

- SILVER -

ŁYŻECZKA Z PRACOWNI SAZIKOWA

PIĘKNY PRZYKŁAD STYLU NEORUSKIEGO

lyzeczka-sazikowa-cover

Dziełem jest okolicznościowa łyżeczka wykonana w znakomitej pracowni dostawcy dworu cesarskiego Ignacego Sazikowa. Łyżeczka ta jest wspaniałym przykładem stylu neoruskiego. Dzieło jest dekorowane techniką niello i grubo złocone. Sazikowa słynął ze wspaniałych dzieł wykonanych w stylu ruskim. Pracownia Sazikowa jest uważana za twórcę tego stylu w sztuce.
Dzieło posiada fachową ekspertyzę dr Adama Szymańskiego potwierdzającą jego autentyczność i wartość. 

To piękny przedmiot i prawdziwe dzieło sztuki rosyjskiej. Dzieło to gratka dla kolekcjonerów. 

CENA: 5 064 zł.

1 200 € [kurs = 4,22 zł]

GALERIA ILUSTRACJI

EKSPERTYZA

Dzieło posiada pełną ekspertyzę sporządzoną przez dr Adama Szymańskiego. W ekspertyzie znajduje się szczegółowy opis dzieła, określenie jest stylu, miejsca w dorobku Sazikowa.

lyzeczka-sazikowa-15

CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Prezentowane dzieło to przykład łyżeczki wykonanej ze złoconego srebra, zdobionej  techniką niello w pracowni złotnika dworu cesarskiego Sazikowa. Styl dekoracji łyżeczki ma cechy stylu neoruskiego. Dekoracja łyżeczki jest kunsztowna. Czerpak jest dekorowany stylizowanym ornamentem roślinnym. 

AUTORSTWO - Dzieło powstało w pracowni Ignacego Sazikowa, jednego z najlepszych złotników pracujących w Rosji w XIX w. Autorstwo Sazikowa potwierdzają punce i analiza stylistyczna dzieła. 

DATOWANIE - Dzieło powstało pomiędzy 1852-1862 r. Datowanie oparte jest na analizie punc znajdujących się na łyżeczce. 

WAGA I WYMIARY - Długość łyżeczki wynosi 133 mm. Waga wynosi 20 g. 

TECHNIKI DEKORACJI - Powierzchnia łyżeczki jest złocona i dekorowana grawerunkiem i techniką niello. 

STYL DEKORACJI - Dekoracja łyżeczki ma cechy stylu neoruskiego. [zobacz zdjęcia zamieszczone w galerii]

MATERIAŁ - Jajko jest wykonane ze srebra próby 84, które jest delikatnie złocone. Emalia. 

STAN ZACHOWANIA - Stan zachowania łyżeczki jest bardzo dobry. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

PUNCE - Łyżeczka jest poprawnie oznaczona cechami złotniczymi. Znajdują się na niej cztery punce. Punca imienna mistrza w brzmieniu "SAS" (pisane cyrylicą). Jest to punca używana przez Sazikowa na wyrobach mniejszych, na których nie zmieściłaby się punca duża. Druga punca zawiera inicjały probierza i datę wykonania łyżeczki. Następna punca zawiera próbę srebra w postaci liczby "84". Ostatnia punca to św. Jerzy, który jest herbem Moskwy i wskazuje na miejsce wykonania dzieła. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

HISTORIA DZIEŁA - Historia dzieła jest nieznana. 

WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA - Wartość artystyczną prezentowanej łyżeczki tworzą jej styl, charakter dekoracji oraz doskonałość wykonania. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

WARTOŚĆ MATERIALNA - Wartość materialna dzieł z pracowni Sazikowa wynika z ich rzadkości, unikalnego charakteru i doskonałości. Obecnie cena łyżeczek z tej pracowni waha się pomiędzy 1-12 tys. euro. Cena danego dzieła zależy od jego dekoracji, stylu, proweniencji i innych czynników. [więcej w pisemnej ekspertyzie]