RUSSIAN ANTIQUES

- SILVER -

KIELICH RADZIWIŁŁA

Z ZASTAWY ŚLUBNEJ KS. LEONA RADZIWIŁŁA

Kielich w formie głowy jelenia pochodzi z zastawy stanowiącej prezent ślubny Leona Konstantego Radziwiłła. Wykonany w 1904 r. we Francji na zamówienie Radziwiłłów, został sprowadzony do Rosji i tu oznakowany rosyjską cechą złotniczą. Zabytek jest związany ze słynnym skandalicznym ślubem Leona Radziwiłła z Claude de Gramont.
Dzieło jest wspaniale wykonane. To zabytek o reprezentacyjnym charakterze i książęcym stylu. 
Dzieło posiada fachową ekspertyzę dr Adama Szymańskiego potwierdzającą jego autentyczność i wartość. 

To piękne i unikalne dzieło sztuki. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. 

CENA: 46 420 zł.

11 000 € [kurs = 4,22 zł]

GALERIA ILUSTRACJI

EKSPERTYZA

Dzieło posiada pełną ekspertyzę sporządzoną przez dr Adama Szymańskiego. W ekspertyzie znajduje się opis dzieła, określenie jest stylu, miejsca powstania, opisanie historii i znaczenia dzieła. [ilustracja przykładowa]

kielich-leona-radziwilla-ekspertyza-mini

CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Kielich jest wspaniałym przykładem sztuki złotniczej. Był częścią okolicznościowej zastawy w stylu myśliwskim. Powstał 1904 r. we Francji. Był prezentem z okazji ślubu Leona Konstantego Radziwiłła. To prawdziwie książęce dzieło sztuki. Ze względu na swoją historię kielich jest bardzo rzadki i cenny. 

AUTORSTWO - Kielich został wykonany we Francji przez Boucherona w jednej z pracowni współpracujących (być może w pracowni Cardeilhaca). Autorstwo Boucherona zostało ustalone na podstawie zachowanych źródeł. Na kielichu zachowała się punca złotnika, ale jest tylko częściowo czytelna. Analiza zachowanych źródeł nie daje jednoznacznej odpowiedzi jaki był udział Boucherona i Cardehilaca w wykonaniu całej zastawy, z której pochodzi kielich. 

DATOWANIE - Dzieło powstało w 1904 r. Pośrednio i bezpośrednio potwierdzają to zachowane źródła. 

WAGA I WYMIARY - Wysokość kielicha mierzona do szczytu poroża wynosi 172 mm. Długość od pyska jelenia do końca poroża wynosi 161 mm. Szerokość poroża w najszerszym miejscu wynosi 130 mm. Wymiary czary kielicha wynoszą 102 mm długości na 80 mm. Waga dzieła wynosi 530 g. Pojemność to dokładnie 200 ml. czyli cała szklanka wina. [pozostałe wymiary w ekspertyzie]

TECHNIKI DEKORACJI - Kielich jest bardzo kunsztownie wykonany. Użyte technologie to odlew, repusowanie, złocenie, grawerowanie. 

STYL DEKORACJI - Styl dzieła to realizm. Postać jelenia została przedstawiona w bardzo realistyczny sposób. Przedstawienie jest prawdziwe. Anatomia zwierzęcia jest idealna. Poroże, futro i cechy łba jelenia zostały uformowane z zachowaniem charakterystycznej asymetrii, co zwiększa realizm przedstawienia. [zobacz zdjęcia zamieszczone w galerii]

MATERIAŁ - Kielich został wykonany ze srebra 84, co potwierdzają rosyjskie punce przybite w Moskwie. Użyta próba srebra wskazuje jednoznacznie na Rosję jako miejsce zamówienia zabytku. 

STAN ZACHOWANIA - Stan zachowania jest idealny. Na porożu i w dekoracji liśćmi dębu zachowana piękna patyna. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

PUNCE - Kielich posiada dwie punce umieszczone w dolnej części wlewu. Pierwsza jest to punca mistrza. Jest ona mało czytelna. Druga punca to cecha rosyjska tzw. kokosznik używany w Rosji w latach 1896-1908 zawierająca głowę kobiety, oznaczenie próby "84" oraz znak probierni moskiewskiej. Punce rosyjskie idealnie czytelne. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

HISTORIA DZIEŁA - Dzieło zostało zamówione i wykonane w 1904 r. w pracowni Boucherona (we Francji). W tamtym czasie Boucheron prowadził również salon w Moskwie i jako jeden z nielicznych złotników spoza Rosji był dostawcą dworu cesarskiego. Cechy złotnicze wskazują na to, że kielich został wykonany we Francji, ale ocechowany w Moskwie. 
Kielich był częścią zastawy w stylu myśliwskim przeznaczonej na prezent z okazji ślubu majora Leona Konstantego Radziwiłła. 
Leon Radziwiłł to barwna postać. Wiódł szalone, hulaszcze i lekkomyślne życie. Był przyjacielem Marcela Prousta, Wojciecha Kossaka i pierwowzorem postaci Roberta de Saint Loup z powieści "W poszukiwaniu straconego czasu". 
W 1905 r. aby uzyskać od swojego ojca wysoką rentę poślubił Claude de Gramont. Wesele był wystawne i to właśnie przy tej okazji otrzymał w prezencie zastawę dekorowaną motywami myśliwskimi w skład której wchodził omawiany kielich. Prezent ma zapewne związek z myśliwską pasją Leona, który w swojej posiadłości w Ermenonville urządzał słynne wśród arystokracji polowania.
Losy kielicha po śmierci Leona nie są znane. Wiemy, że zabytek po 1945 r. był już na ziemiach polskich. Od tamtego czasu do 2012 r. znajdował się w jednych prywatnych rękach. [więcej w ekspertyzie] [biografia Leona Radziwiłła]

WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA - Wartość artystyczną prezentowanego dzieła tworzą jego unikalny charakter, monarszy styl dekoracji oraz doskonałość wykonania. Dzieło jest przedmiotem klasy muzealnej. [więcej w pisemnej ekspertyzie] 

WARTOŚĆ MATERIALNA - Wartość materialna dzieł Boucherona wykonanych ze srebra wynika z ich rzadkości i doskonałości wykonania. Są to przedmioty unikalne. Cena określonego dzieła Boucherona zależy od jego dekoracji, stylu, proweniencji i innych czynników. W przypadku prezentowanego kielicha jego wartość materialną tworzy również jego historia związana z rodziną Radziwiłłów. Wartość aukcyjną należy szacować na od 10-15 tys. euro wzwyż. [więcej w pisemnej ekspertyzie]