O MNIE

dr Adam Szymański. Jestem historykiem sztuki, rzeczoznawcą, autorem książek o złotnictwie i wykładowcą akademickim. Jednym z nielicznych historyków sztuki w Europie, badających złotnictwo rosyjskie XIX-XX w. Z moich usług korzystają kolekcjonerzy, domy aukcyjne oraz muzea z Polski i zagranicy. Jestem autorem licznych publikacji na temat złotnictwa rosyjskiego. Doradzam instytucjom i osobom prywatnym w zakresie inwestowania w sztukę złotniczą. 

NAUKOWIEC

Jestem historykiem sztuki, historykiem i prawnikiem.

Historia sztuki

Moje badania naukowe obejmują: historię sztuki europejskiej od XVI do XIX w., dzieje sztuki rosyjskiej w XVIII-XIX w., historię rzemiosła artystycznego, w szczególności dzieje sztuki złotniczej, zjawisko mecenatu artystycznego, ikonografię i ikonologię (emblematykę), historię architektury.

Historia

W przestrzeni nauk historycznych zajmuję się biografistyką, w szczególności badam biografie złotników i historię pracowni złotniczych oraz zjawisko mecenatu kulturalnego. W pewnym zakresie zajmuję sie również historią nauki w XVI-XVIII w.

Prawo

W obszarze nauk prawnych zajmuję się szeroko rozumianym stykiem świata sztuki i prawa. Interesuje mnie prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, prawo autorskie oraz zagadnienie odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z obszarem sztuki. Interesuje mnie również historia prawa karnego i sądowego.
Bolin01

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Kariera

Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem związanym z kilkoma polskimi uczelniami: Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskiem, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Opolską.

Wykładowca

W trakcie swojej pracy akademickiej opracowałem i wygłosiłem około 30 cyklów wykładów, m. in. z zakresu historii sztuki XVI-XIX w., dziejów rzemiosła, historii ogrodów, wstępu do badań i nauk pomocniczych historii, symboliki i emblematyki oraz prawa.

Promotor

Pod moją opieką naukową wypromowało się
90 magistrów i 85 licencjatów.
Wśród obronionych u mnie prac są liczne prace dyplomowe nagrodzone i opublikowane.
Lornetka teatralna z pracowni Faberge

ZAINTERESOWANIA

Pychologia

Moje zainteresowania psychologią związane są z pracą jako nauczyciel akademicki. Interesuje mnie człowiek i jego funkcjonowanie. Interesuje mnie psychologia w kontekście twórcy i procesu tworzenia oraz kolekcjonowania. Interesuje mnie również psychologia w kontekście przestępstw przeciwko dziełom sztuki i zabytkom.

Daleki Wschód

Daleki Wschód to jedna z moich wielkich i jak dotąd nieskonsumowana fascynacji. Dotyczy zwłaszcza czterech krajów i ich kultur: Chin, Japonii, Tajlandii i Korei.

Marketing w nauce i kulturze

W szczególności interesuje mnie marketing książki. Te zainteresowania pojawiły się z potrzeby chwili, a rozwinęły, gdy okazało się, że w tym kraju nie ma ani jednego specjalisty z tego zakresu.

chlebnikow_64
Sazikow_10

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje

Jestem autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 246 naukowych, 24 popularnonaukowych, 8 redakcji i 4 prac zwartych (książek). Jestem autorem jedynej w Polsce książki o Faberge i unikalnego opracowania poświęconego złotnikom rosyjskim pracującym w XIX w. dla dworu Romanowów.

Ekspertyzy

Jestem autorem wielu profesjonalnych naukowych ekspertyz dzieł złotniczych, w szczególności dzieł rosyjskiej sztuki złotniczej pochodzących z XIX i początku XX w. 

Konferencje

Byłem organizatorem lub współorganizatorem około 30 konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Badania

Prowadzę badania naukowe w bibliotekach i archiwach w Polsce, Rosji, Anglii, Niemczech i Francji. Moje badania nad złotnictwem i złotnikami rosyjskimi obejmują również kwerendę w wielu kolekcjach muzealnych.
 
Faberge28

WYDAWCA

Wydawnictwa naukowe

Posiadam doświadczenie wydawnicze jako wydawca i redaktor prac naukowych i popularnonaukowych wydawanych przy uczelni publicznej, jak i w ramach działalności gospodarczej.

Periodyki

Jestem twórcą i redaktorem kilku periodyków naukowych m. in. wydawanych w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego "Este" i "Studiów o sztuce i pięknie" oraz "Dzieła i symbole" i "Rzeczy minione". 

Portale internetowe

Jestem również redaktorem kilku portali internetowych o naukowym i popularnonaukowym charakterze w tym portalu Faberge.com.pl. 
ruckert_21

PASJE

Fotografia

Czasami udaję, że umiem robić zdjęcia, częściej podziwiam tych, którzy to rzeczywiście potrafią. Od jakiegoś czasu bardzo zajmuje mnie film i jego możliwości.

Grafika komputerowa

To sposób na odpoczynek po pracy naukowej. W tej pasji rządzi "król Photoshop", ale jest też miejsce na grafikę 3D (Lightwave, Bryce 3D, Poser). Kiedyś zrobię ze swoich prac małą wirtualną galerię.

Sport

Sport zawsze był moją pasją. Bieganie, rower, koszykówka, piłka nożna, czasem rolki... znakomicie wypełniają czas pomiędzy pisaniem książek.

POLECANE  PUBLIKACJE

Książka "Złotnicy dworu Romanowów" to słownik, na kartach którego zostały przedstawione wszystkie pracownie złotnicze i mistrzowie sztuki złotniczej pracujący dla cesarskiego dworu Romanowów. Złotnicy pracujący dla dworu nosili zaszczytny tytuł "złotnika dworu" lub "dostawcy dworu". Słownik obejmuje okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku.

Album "Faberge. Historia i arcydzieła" to pierwsza w Polsce książka o pracowni największego złotnika w dziejach Piotra Karola Faberge, twórcy cesarskich prezentów wielkanocnych, tak zwanych "jajek Faberge". Książka jest pięknym albumem, ale również interesującą kpracą naukową, w której zostało zaprezentowanych 101 arcydzieł wykonanych przez Faberge.

Książka "Szkice o złotnictwie rosyjskim" to publikacja, w której w szeregu artykułów zostały przedstawione wybrane zagadnienia z historii złotnictwa rosyjskiego w XIX w. W książce znajdują się artykuły o pracowniach Sazikowa, Bolina, Butza, braci Graczew, Zeftingena, Brejtfusa oraz artykuły o mistrzach złotnikach m. in. o Michale Perchinie, Henryku Wigstromie, Juliuszu Rappoporcie i innych.

Książka "Złotnictwo rosyjskie" to zbiór artykułów poświęconych dziejom złotników i sztuki złotniczej w XIX-wiecznej Rosji. W książce znajdują się artykuły o pracowniach złotniczych Keibel, Koechli, Geckler, Kammerrer, Nicholls & Plincke, Brejtfus oraz kilka artykułów o pracowni Faberge.

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ